Doba Rudolfa II.

 

Rudolf II. se narodil 18.2.1552 ( jako 3. z 15 dětí ). V jedenácti letech odjíždí s bratrem Arnoštem na výchovu do Španěl ke strýci Filipovi II. (Maxmilián zaplatil za tuto výchovu 350 000 zlatých ) – byl tam 7 let.

22.9.1575 – korunován českým králem.

1.11.1575 – římský císař.

V roce 1583 volí Prahu za svou rezidenci.

Měl rád ženy – odmítl tříletou španělskou Isabelu, shání nevěstu, žádná mu nevyhovuje. Jeho milenkou se stala dcera archiváře – Kateřina Stradová.

Též byla známá jeho sbírka aktů.

Za jeho vlády Praha rozkvétá, přistěhovávají se stovky umělců, řemeslníků, ale i kejklířů, šarlatánů a podvodníků.

Rozšiřuje sví sbírky a sleduje alchymisty.

Do toho těžká psychická choroba (nejspíš maniodepresivní psychóza) a následná proměna císaře (deprese, zuřivost, nevypočitatelnost), uzavřel se před světem.

Rudolfínská Praha

Asi 60 000 obyvatel:

Šlechta

Měšťanstvo (asi 15 000)

Chudina

   Císařský dvůr fungoval podle Rudolfova dvorského řádu z roku 1576. O Rudolfa pečovalo více než 700 lidí (v roce 1583 se s ním přistěhovalo na 1 000 lidí).

Měl osobní komoru – speciální tým, který se o něho staral – asi 18-20 lidí (4 služebníci, 2 bradýři, 2 šatnáři, furýr=posel, topič, osobní krejčí, kalhotář, švec, omývačka a několik vrátných).

Na dvoře pobývala celá řada umělců a vědců: Bartolomeo Spranger – manýrista, Giuseppe    Arcimboldo – obrazy z květin, živočichů a zeleniny, Hans von Aachen – výtečný portrétista.

Triumvirát hvězdných kapacit: Tadeáš Hájek z Hájku, Tycho Brahe (Dán), Jan Kepler (Němec).

20.1.1612 Rudolf II. umírá (2 dny předem zemřel Rudolfův lev).

Rudolf II. pochován v chrámu sv. Víta.

 

Tato stránka WWW je 10