Národní obrození

 

Česká společnost v 2. pol. 18. stol. – podrobena národnostně odlišné vládnoucí skupině a národnostně cizímu státu = narušení svébytného kulturního a jazykového vývoje.

Formování novodobého (buržoázního) českého národa se jevilo jako české národní obrození. – tj. obnovení dřívějšího vyspělého jazyka a z něho vyrůstající literatury a kultury v nových podmínkách.

 Periodizace:

1. fáze – trvala v podstatě celé období josefínských reforem a válek s revoluční a napoleonskou Francií.

Měla dvě období:

*  osvícenské

*  preromantické

2. fáze – od 2. desetiletí 19. stol. (zejména po roce 1815). Formování novodobého českého národa charakterizované vzestupem českého národního hnutí a rozšířením národní agitace.

3. fáze – byla zahájena revolucí roku 1848 = masový rozvoj českého národního hnutí – vyvrcholila koncem 60. let 19. stol., kdy se do národního hnutí zapojil venkov a široké vrstvy obyvatelstva.

 

 

 

Ostatní – viz: dějiny literatury.

 

Tato stránka WWW je 12