Vznik ČSR

 

Počátky války – rakouská vláda vyhlásila vyjímečný stav, zavedla cenzuru a omezila osobní svobody. Národní cítění trestala jako velezradu.

Císař František Josef I. vydal manifest Mým národům.

Hospodářství R-U podřízeno válce – výroba zbraní a výstroje, zemědělci vše odevzdávali státu.

Vzrůstal odpor x válce.

1916 – Paříž – Československá národní rada (T.G.Masaryk, E.Beneš, M.R.Štefánik) – chtěla u představitelů dohodových mocností získat souhlas k poválečnému zřízení samostatné ČSR.

ČNR nabídla účast Čechů a Slováků jako dobrovolníků na frontách I. svět. Války = československé legie. Začaly se organizovat ve Francii a Rusku, nejprve z Čechů a Slováků žijících v zahraničí, později ze zajatců a zběhů. (západní fronta – legie Nazdar).

Někteří vstupovali do Rudé armády.

2.7.1917- bitva u Zborova.

1918 – dohoda s Francií – rychlý odsun čs. legií přes Vladivostok – návrat domů v roce 1920.

6.1.1918 – vyhlášení tzv. Tříkrálové deklarace = požadavek československého státu.

Odpor x válce vyvrcholil generální stávkou (leden 1918) i vojenskými vzpourami:

-         únor 1918 – vzpoura námořníků v boce Kotorské

-         květen 1918  v posádce v Rumburku

-         červen 1918 – vzpouravojáků v srbském městě Kragujenci

červenec 1918 – Vznik Národního výboru – členové vešli do dějin jako „mužové 28. října“ ( Alois rašín, Ant. Švehla, Fr. Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár).

18. říjen 1918 – Masaryk jménem čs. vlády v zahraničí ve Washingtonu veřejně prohlásil v deklaraci nezávislosti  Československou republiku.

Září 1918 – v Čechách ustavena Socialistická rada – měla hájit zájmy dělníků, ale podřízena Národnímu výboru.

14. říjen 1918 – generální stávka vyhlášena Socialistickou radou x vývozu potravin do Rakouska – změnila se v boj za svržení monarchie.

28. října 1918 – začala v Ženevě schůzka Karla Kramáře a E. Beneše.

Týž den(28.10.1918) se v Praze rozšířila zpráva, že R-U přijalo mírové podmínky amerického prezidenta W. Wilsona, který prohlásil, že pouhá autonomie pro národy habsburské nestačí = v Praze spontánní demonstrace – do čela se postavil Národní výbor a vydal zákon o zřízení samostatného československého státu.

Ve dnech 23.-26.října 1918 se ve Filadelfii konal kongres potlačovaných národů Evropy – předsedal T.G.Masaryk.

30. října 1918 – se v Martině shromáždilo 200 představitelů slpvenského politického života a vyslovili se pro společný stát Čechů a Slováků.