Upevňování demokracie v ČSR

 

14.11.1918 – zasedání Národního shromáždění – jednomyslně sesadilo z českého trůnu habsburskou dynastii a československý stát provolalo republikou. Prezident – T.G.Masaryk, předseda vlády – Karel Kramář.

Listopad 1918 – pro připojení k ČSR se vyslovili obyvatelé Zakarpatské Rusi.

Výsledky války – katastrofální hospodářská situace (nedostatek všech základních životních potřeb).

Spekulanti – zvyšování cen.

Kramářova vláda – dávky z majetku, uvažovala dokonce o zestátnění dolů a vyvlastnění velkostatků.

1919 – situace napjatá – lístkový systém, stoupaly ceny spotřebního zboží, keťasení (spekulace na černém trhu), nedostatek potravin, nedostatek uhlí, bytová nouze, nezaměstnanost (1/5 dělnictva = 20 %).

Vláda – socální reformy (8 hodinová prac, doba, podpora v nezaměstnanosti, ochrana práce žen a dětí ad.).

Duben 1919 – pozemková reforma (konfistace majetku nenárodní šlechty, zábor půdy nad 150 ha).

Politický systém:

-         příprava svobodných voleb

-         červen 1919 – obecní volby – vítězství sociální demokracie

-         duben 1920 – první parlamentní volby – vítězství sociální demokracie (předseda vlády – Vlastimil Tusar).

Vlivné postavení si vydobyla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu = strana agrární.

-         vlády v období 1919 – 1938 – koaliční (přes 30 politických stran)

-         29. 2. 1920 – Ústava ČSR

-         Národní shromáždění – poslanecká sněmovna (300 poslanců), senát (150 poslanců)

-         Září 1920 – svolán XIII. Sjezd soc. Dem. (levice x pravice). Levice převzala Lidový dům a začala vydávat Rudé právo.

1920 – Tusar odstoupil – nová úřednická vláda (Jan Černý) – prosinec     1920 – boj o Lidový dům = generální stávka (3/4 miliónu dělníků zastavilo práci) – stanné právo, střelba , porážka dělníků.(květen 1921 – vznik KSČ)

V druhé polovině 20. Let – zvýšení výroby, nové závody a modernizace staré výroby (pásová výroba – Tomáš Baťa).

1925- parlamentní volby –předseda vlády Ant. Švehla – vláda panské koalice.

 

Tato stránka WWW je 15