Mnichov

 

Pohraniční oblasti – DNSAP – byla rozpuštěna. Nástup Hitlera v Německu posiloval fašisty v ČSR. Největší nebezpečí představoval Konrád Henlein (učitel tělocviku z Karlových Varů) a jeho Sudetoněmecká strana (SpD).

Střet těchto sil v roce 1935 při prezidentských volbách – vítězství E. Beneše.

Henleinova strana zahájila po volbách otevřenou spolupráci s Hitlerem )srpen 1936 byl Henlein u Hitlera a v roce 1937 zahájil rozsáhlou kampaň za získání samostatnosti pro sudetské Němce).

První oběť Německa – Rakousko – násilné připojení (anšlus).

Fašisté měli vypracován plán Grün – plán zelený = plán útoku na ČSR – ten vycházel z využití německé menšiny.

Březen 1938 – porada Henleina s Hitlerem  = klást takové požadavky vůči ČSR, které bychom nemohli přijmout = Karlovarský program (24.4.1938) – připojení Sudet k říši.

Henlein vytvořil ozbrojené oddíly (Freikorps), které zahájily v pohraničí teror.

Požadavky sudetských Němců podpořily i vlády Francie a Angliea vyzvaly ČSR k ústupkům.

Květen 1938 – německý tisk rozpoutal kampaň x vymyšlenému útisku Němců v ČSR, henleinovci záměrně vyvplávali šarvátky a incidenty, německá armáda se začala blížit k našim hranicím = 21.5.1938 – vyhlášení částečné mobilizace – západ x čs. postupu – Anglie vysílá do ČSR lorda Runcimana – měl dosáhnout dohody mezi čs. Vládou a Henleinem – vypracoval dobrozdání, ve kterém dával za pravdu Henleinovi.

14.9.1938 – Norimberk – sjezd NSDAP – Hitler – útok x ČSR = Henlein zahajuje ozbrojený puč x ČSR. Nasazena armáda, která puč potlačuje – Henlein prchá do Německa.

Začíná jednání Anglie-Německo o ČSR – nátlak na přijetí karlovarských požadavků = 21.9.1938 čs. vláda přijímá „s pocitem bolesti“ fr.-britské požadavky na připojení Sudet k Německu.

22.9.1938 – nesouhlas lidu = nová vláda (gen. Syrový)

23.9.1938 – vyhlášena všeobecná mobilizace čs. ozbrojené moci., která proběhla velice rachle a s odhodláním bránit republiku.

Dochází k jednání Anglie, Francie, Itálie a Německa = 29.září 1938 – Mnichov (čs. vyslanec čekal za dveřmi na výsledek).

30. září 1938 – mnichovská dohoda (o nás bez nás)

Itálie –  Mussolini

Německo –  Hitler

Anglie – Chamberlain

Francie – Daladier

Výsledek – ČSR musí odstoupit Německu sudetská území – 1.10.1938 – začalo obsazování pohraničí.

-         ztráta samostatnosti a nezávislosti

-         rozvrácení obranného systému

-         rozrušení dopravní sítě

-         obsazeny důležité průmyslové kraje

-         obsazeny oblasti bohaté na nerostné suroviny

-         obsazena 1/3 území se 40 % průmyslové výroby ČSR

-         odsun českého obyvatelstva

-         územní požadavky též Polsko (Těšínsko) a Maďarsko (Západ. Ukrajina)