Druhá republika

( 30.9.1938 – 15.3.1939)

 

-         nový státní útvar = tzv. druhá republika = fašizace země

-         závažné politické změny

-         prezident Beneš – abdikace (odletěl do Anglie)

-         nový prezident Emil Hácha (z Trhových Svinů) – bývalý předseda Nejvyššího soudu

Pravicové strany se sloučily ve Stranu národní jednoty.

Rozpuštěny a zakázány pokrokové organizace a zakázána činnost KSČ.

Na Slovensku – klerofašistická Hlinkova ľudová strana – prosazení autonomie Slovenska – vytvoření autonomní slovenské vlády – prezident – Jozef Tiso.

Útoky Hitlera x pomnichovskému Československu.

Březen 1939 . Tiso u Hitlera = 14.3.1939 -  Slovensko samostatný stát – odtržení od Čech.

Brzy nato Maďarsko anektovalo zbytek Podkarpatské Rusi.

14.3.1939 – na základě usnesení Beranovy vlády odjel prezident E. Hácha společně s ministrem zahraničních věcí Fr. Chvalkovským do Berlína. Hácha dává souhlas s okupací Čech a Moravy.

15. března 1939 – obsazení Čech a Moravy fašistickým Německem.

16.3.1939 – Hitler v Praze = české země se staly Protektorátem Čechy a Morava.

Autonomní správa – prezident E. Hácha, vláda – Rudolf Beran – podřízeni zastupujícímu říšskému protektorovi.

 

Tato stránka WWW je 17