Obsazení  ČSR fašistickým Německem

 

Protektorát Čechy a Morava = fašistická koloniální diktatura – neomezená moc Němců.

-         říšský protektor – Konstantin von Neurath – představitel německé okupační správy.

Hlavní postavou opkupační správy byl jeden z nejradikálnějších představitelů Sudetoněmecké strany – Karl Hermann Frank – státní tajemník a posléze státní ministr pro záležitosti protektorátu.

-         kolaboranti – Češi , kteří spolupracovali s fašisty (dostávali za zásluhy vyznamenání – Svatováclavskou orlici).

-         Drancování českých zemí (vojenská kořist, lístkový systém, měna 1 marka = 10 korun)

-         Organizace existující se souhlasem okupantů – Národní souručenství, Liga proti bolševismu, Vlajka ad.

-         Germanizace – poněmčování, národnostní útlak ( ze škol mizí české dějiny, česká literatura), úřední řeč němčina ap.

-         Rasová persekuce – konečné řešení židovské otázky – masová likvidace Židů (během války bylo pobražděno 80 000 z českých zemí)

-         Teror – gestapo (úřadovny v Č. Budějovicích a v Táboře)

-         Koncentrační tábory (235 000 Čechů a Slováků, z toho 15 500 dětí)

 

Tato stránka WWW je 18