Češi v odboji

 

Odpor proti fašismu.

28.10.1939 – první masové demonstrace = střelba v Praze (zastřelen mladý dělník Václav Sedláček) a poraněn Jan Opletal (student medicíny) – zemřel. Jeho pohřeb – národní nanifestace = 17. listopadu 1939 – uzavření českých vysokých škol, 9 studentů popraveno a na 2 000 studentů odvlečeno do koncentračních táborů = 17. Listopad – Mezinárodní den studentstva ( po válce – sídlo Mezinárodního svazu studentstva – Praha a předseda MSS vždy představitel českého vysokoškolského hnutí).

-         ilegální organizace – Politické ústředí, Obrana národa (Josef Balabán, Václav Morávek, Josef Mašín – Tří králové), Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ), KSČ – samostatný odboj řízený Moskvou

-         ilegální tisk a letáky

-         útěky z protektorátu ( přes jižní Slovensko do Budapešti a Bělehradu a do Polska)

-         Francie – cizinecká legie (1. čs. divize – 1 100 mužů)

-         Anglie  - (1. čs. smíšená brigáda a čs. letci – Fr. Fajtl)

-         SSSR – (1. čs. samostatný prapor v SSSR – Ludvík Svoboda)

-         Afrika – (Sýrie – čs. pěší prapor – Karel Klapálek)

-         Po napadení SSSR – 2 slovenské divize – slovenští vojáci přebíhali na stranu Rusů (Ján Nálepka vedl pak slovenské partyzány – padl v bitvě o Ovruč – vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu)

-         První nasazení čs. jednotky v SSSR v bitvě o Sokolovo – Otakar Jaroš (padl) – jako první cizinec vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu

 

Tato stránka WWW je 19