ČSR v období 1945 – 1948

 

SSSR – vítězná velmoc = osvobození střední a východní Evropy = lidově demokratické revoluce – znárodnění klíčového průmyslu a bank, pozemková reforma.

V boji o charakter států vítězí komunistické a dělnické strany = socialistická soustava.

Rozpad protihitlerovské koalice (1946-1947) = březen 1946 – Churchil (Fulton) – vyzval všechny anglosaské národy, aby se v zájmu obrany svobody spojily x SSSR.

Březen 1947 – Trumannova doktrína – USA mají právo zasahovat kdekoli ve světě, budou-li ohroženy.

Marshalův plán (1947) – poskytnutí ekonomické pomoci za určitých politických podmínek (SSSR a další státy i ČSR odstoupily od jednání).

-         7.9.1949 – vznik NSR

-         9.10.1949 – vznik NDR

-         1949 – vznik NATO – snaha začlenit NSR

-         1955 – vznik Varšavské smlouvy (jako odpověď na začlenění NSR do NATO) = dovršení rozkolu mezi socialismem a kapitalismem.