ČSR v únoru 1948

 

KSČ svobodně rozvíjí svou činnost – cíl – budovat socialismus.

Národní fronta – součástí politické strany (nekolaborující s fašisty) a zájmové organizace (Revoluční odborové hnutí, Svaz české mládeže, Svaz protifašistických bojovníků ad.).

Politické strany:

Čechy                                                                   Slovensko

KSČ                                                                     KSS (Komunistická strana Slovenska)

Čs. soc. dem. strana                                               Demokratická strana

Čs. nár. soc. strana                                               

Čs. strana lidová

 

Národní výbory – vznikaly v závěru války a přejímaly moc.

Závodní rady – v továrnách – upevňování moci dělníků.

Soudnictví – Národní soud (Praha, Bratislava) – Lidové soudy – potrestání zrádců a kolaborantů.

28. října 1945 – znárodnění (2 000 podniků, pojišťoven a bank).

Červen 1945 – pozemková reforma – odňato 2,5 miliónů ha a přidělována zemědělcům (zejména v pohraničí).

Odsun Němců – 2 000 000 – do roku 1946.

Březen 1946 – VIII. Sjezd KSČ  - nová linie – přerůstání demokratické revoluce v socialistickou = získat moc.

Květen 1946 – volby do Ústavodárného národního shromáždění: KSČ – 40,17% hlasů = předseda vlády Klement Gottwald, místopředseda Viliam Široký (7 komunistů ve vládě – vnitro, zemědělství, finance ad.).

Jan Masaryk a Ludvík Svoboda nebyli v žádné politické straně.

Budovatelský  program  - Dvouletka (1946-1947) – boj o moc.

Boj o konfiskáty – návrh připojit je pod národní správu k národním podnikům.

Boj o zemědělské zákony – revize pozemkové reformy, omezení velkostatků ad. = Hradecký program – vyvlastnění půdy nad 50 ha.

1947 – velké sucho = katastrofální neúroda – pomoc SSSR (600 000 tun obilí a z ostatních států dalších 217 000 tun).

Boj o tzv. milionářskou dávku = zdanit majetek nad 1 milión – formování antikomunistického bloku – vyvolat vládní krizi a vytvořit úřednickou vládu (pomoc Svazu brannosti, Sokola ad.).

1947 – politická krize na Slovensku – Demokratická strana připravovala spiknutí a chtěla rozbít Národní frontu – vláda jmenovala nový sbor pověřenců (v čele Gustáv Husák) – omezení moci Demokratické strany.

Spory ve vládě – vyvrcholení – úprava platů státních a veřejných zaměstnanců (pravice chtěla maximum – nebyly peníze) – zvítězila pravice.

Bezprostřední příčina – přeložení 8  velitelů SNB z Prahy = otevřená vládní krize – 20. února 1948  demise 12  ministrů (menšina) – vláda byla dál schopna jednat – Gottwald žádá Beneše, aby demisi přijal.

21. února 1948 – protestní shromáždění x odstoupivším ministrům (začaly se vytvářet Lidové milice), vznikaly Akční výbory.

22. února 1948 – sjezd závodních rad – pro přijetí demise.

24. února 1948 – generální stávka – podpora i bezpečnost a armáda.

25. února 1948 – Beneš přijal demisi a jmenoval (doplnil) novou vládu podle návrhu KSČ.

Ústava 9. května – uzákonila vítězství KSČ.

Květen 1948 – volby do Národního shromáždění – jednotná kandidátka Národní fronty (přes 80% voličů).

14. června 1948 – odstoupení Beneše = Gottwald prezidentem ČSR.

15. června 1948 – nová vláda – předseda Antonín Zápotocký.

 

Tato stránka WWW je 23