Události v ČSR v letech 1968 – 1969

 

1961 – XXII. Sjezd KSSS – opětná kritika stalinismu = proměna politické atmosféry, proces uvolňování i v samotné KSČ. Mocenský monopol KSČ zachován – měnil se způsob jeho uplatňování.

- snaha o demokratizaci politického systému

- množily se konflikty občanů s mocí

- rychle se vyhraňoval především vztah mladé generace

2. pol. roku 1967 – vyostření situace: vládnoucí stalinisté x stoupenci reforem = rozdělení nejvyšší funkce (prezident – Antonín Novotný, 1. tajemník KSČ – Alexandr Dubček) ´uvolnění cenzury – začal demokratizační proces.

1968 – Novotný odstupuje – prezidentem Ludvík Svoboda, nová vláda – předseda Oldřich Černík.

KSČ schvaluje v dubnu akční program = přeměna systému a společnosti = „demokratický socialismus“ nebo „socialismus s lidskou tváří“ – nastal tzv. obrodný proces.

2 000 slov – Ludvík Vaculík – výzva pro KSČ.

Svět to pozoroval se zájmem = Pražské jaro.

Připravoval se XIV. Sjezd KSČ.

SSSR – obava s našeho vývoje = 21. srpna 1968 –vstup vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR – obyvatelé proti.

Jednání našich politiků s SSSR (Čierná nad Tisou, Moskva) – 26.8.1968 – moskevský protokol – souhlas s přítomností vojsk a návrat k totalitnímu režimu ( proti demonstrovali svou smrtí Jan Palach, Jan Zajíc) – obnovení normalizace – do čela KSČ – Gustáv Husák.

28.10.1968 – zákon o vzniku federace = 2 republiky a v čela Federální shromáždění.

O rok později potlačily 1. výročí okupace čs. bezpečnostní složky, armáda a Lidové milice.

 

Tato stránka WWW je 24