Události roku 1989

 

Sedmdesátá léta – normalizace – obnovení vedoucí úlohy KSČ:

-         zastavení ekonomické reformy

-         podřízenost SSSR

-         nadvláda ideologie nad ekonomikou

6.5.1970 – podepsána v Praze smlouva mezi ČSSR a SSSR O přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.

Prověrky komunistů i nestraníků – dokument – Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti.

Odpor x režimu (samizdat, občanské aktivity – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, disident).

1977 – Charta 77 – dodržování lidských práv (Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Hájek) – sílí odpor.

Rozklad totalitního zřízení ( Gorbačov – SSSR, NDR, Polsko).

1987 – generální tajemník KSČ – Milouš Jakeš – stupňování nespokojenosti.

17.11.1989 – zásah x studentům = konec totalitní moci v ‚CSSR – vznik Občanského fóra (OF) a po jednáních do čela státu zvolen Václav Havel.

 

Tato stránka WWW je 25