Výsledky II. světové války

 

Účast 61 státu (4/5 obyvatelstva světa).

50 – 60 miliónů mrtvých ( SSSR – 20 miliónů, Polsko – 4,3 miliónů, Německo – 4,2 miliónů, Jugoslávie – 1,7 miliónů, Čína – 2,2 miliónů, USA – 406 000, Velká Británie – 388 000, též asi 6 miliónů Židů).

Celkové škody a náklady na válku se odhadují na 4 trilióny dolarů.

Rozvoj vědy a techniky – radar, první elektronický počítač, reaktivní motor (V-1,V-2,kaťuše), penicilín, plastické hmoty).

Výsledky války byly projednány na Postupimské konferenci (17. červenec – 2. srpen 1945).

Stalin, Churchil, kterého po volbách v Anglii vystřídal Clement R. Attlee, Truman.

-         problémy poválečného uspořádání světa

-         rozhodnuto zřídit Radu ministrů zahr. Věcí pěti velmocí (USA, SSSR, Anglie, Francie, Čína), která se měla sejít v září 1945 v Londýně – to mělo zaručit, aby se neopakovaly chyby z Versailles, kde se mírová konference sešla bez dostatečné předběžné přípravy

-         otázka Německa – demokratizace,demilitarizace, denacifikace, dekartelizace,decentralizace

-         otázka německých reparací – nebyly stanoveny – řešení, aby každý z vítězů si odebíral reparace ze svého okupačního pásma

-         otázka Polska –jednání o hranicích na Odře a Nise

-         odsun Němců z Polska, ČSR, Maďarska

V průběhu konference se konaly společné porady náčelníků spojeneckých štábů o koordinaci akcí na Dálném východě.

26. července 1945 byla v Postupimi vydána společná deklarace vlád USA,Anglie a Číny v níž vyzvaly Japonsko k bezpodmínečné kapitulaci: „...Vyzýváme japonskou vládu, aby ihned vyhlásila bezpodmínečnou kapitulaci všech japonských ozbrojených sil a aby podala řádné a přiměřené záruky své dobré víry v tomto směru. Jinou možností je pouze okamžité a úplné zničení Japonska.“

Norimberský proces (20. listopadu 1945 – 1. října 1946).

Hledalo se místo, kde ho uskutečnit. Zamítnuty návrhy na Londýn a Moskvu, zvažoval se . Mnichov a 7. července navrhl velitel amerických okupačních sil generál Clay americkému žalobci Jacksonovi Norimberk. Právě v Norimberku se uprostřed rozvalin zachoval téměř nepoškozený Justiční palác a že se dalo rychle upravit k obývání několik hotelů. U Justičního paláce byla rovněž málo poškozená velká věznice, kde na nádvoří byla menší budova tělocvičny, která se o rok později stala popravištěm.

Obžalovaní byli: Göring, Hess Ribbentrop, Keitel,Kaltenbrunner,Rosenberk, Frank,Frick,Streicher, Funk, Schacht, Raeder,Dönitz, Schirach, Sauchel,Jodl,von Papen, Seyss-Inquart,Speer,von Neurath,Fritzsche. Chyběl Borman (odsouzen k trestu smrti).

Výsledek:

Raeder – doživotí

von Schirach – 20 let

von Neurath – 15 let

Dönitz – 10 let

Hess – doživotí

Osvobozeni: Schacht, von Papen,Fritzsche

Ostatní byli popraveni (Göring – spáchal před popravou sebevraždu).

 

Obdobný proces se konal i Japonsku – Tokijský proces.

 

 

Tato stránka WWW je 27