Počátky přemyslovského státu

 

Sociální a politický vývoj zde probíhal pomaleji než na Velké Moravě.

9.stol. - rozhodující převaha - kmen Čechů, kterému vládl  knížecí rod Přemyslovců.

První doložený kníže - Bořivoj  (kolem r. 874 přijal s chotí Ludmilou křest na Svatoplukovu dvoře).

Spytihněv I. vymanil se z vlivu velkomoravské říše, orientace na Bavorsko.

Po smrti jeho bratra Vratislava  I. vládla za nezletilého  syna Václava Ludmila.

Střet mezi Ludmilou a Václavovou matkou Drahomírou.

V r. 921 Ludmila uškrcena (prohlášena za svatou).

Václav (90l-935)

*  konflikt s Jindřichem I. Ptáčníkem (saský vévoda) = tribut (mírová daň) = 120 volů + 500 hřiven stříbra ročně

*  Václav - schopný panovník, mírumilovný, obzvláště zbožný

*  kácí šibenice, propouští vězně, rozdává chudým, utěšuje nemocné, sám sklízí, lisuje mešní víno, peče hostie

*  x jeho dobrotě a politické koncepci odpor v čele s Drahomírou a jeho bratrem Boleslavem

*  28. září kteréhosi roku (929 snad 935) zavražděn v Boleslavi (atentátníci - Tita, Čista, Tuža, Hněvsa)

*  po smrtí vyhlášen za svatého = svatováclavská legenda

Boleslav I. (935-972)

*  boj x Otovi I.

*  955 po boku Otově bojoval na řece Lechu - další výboje do Slezska a Krakovska

Boleslav II. (973-909)

*  rozšiřoval politický vliv Přemyslovců dále na východ, sousedil s Kyjevskou Rusí

*  v té době u nás druhý mocný rod - Slavníkovci  (razili si vlastní minci, Vojtěch - pražský  biskup)

*  995 - Libice nad Cidlinou přepadena Boleslavovou družinou a Slavníkovci vyvražděni (Vojtěch nebyl přítomen, odešel pak na dvůr Boleslava  Chrabrého)

*  vyvražděním Slavníkovců došlo k dovršení vnitřního sjednocení českého státu

Vratislav II. (1O61-1092)

*  český stát nabyl značné mezinárodní důležitosti

*  císař (Jindřich IV.) ho za zásluhy jmenoval králem (ne ještě dědičným)

*  urovnal česko-polské vztahy (vzal si polskou princeznu)

Vladislav II. (114O-1173)

*  účastnil se 2. křížové výpravy

*  podporoval Fridricha Barbarossu v bojích o Itálii – prohlášen králem (dědičně)

*  propůjčen mu erb - stříbrný lev v červeném poli (dříve černá orlice na stříbrném poli)

*  poslední čtvrť 12. stol. - doba úpadku české moci - další boje o trůn