Výsledky I. světové války

 

13. 12.1918 – Paříž – příjezd amerického prezidenta Wilsona – přijížděl, aby přinesl „Starému světu“ trvalý mír a ukázal cestu k „pravé demokracii lidského sbratření.“

18.1.1919 – zahájena pražská mírová konference (27 států dohody a 5 britských dominií, Rusko nebylo přizváno).

3 názory:

USA – Woodrow Wilson – „všeobecné sdružení národů k zajištění politické   a územní nezávislosti všech stáátů“ = Společnost národů (14 bodů). Společnost národů byla založena, ale americký parlament neratifikoval vstup USA.

 

Francie – předseda vlády Georges Clemenceau  - hájil především bezpečnost a mocenské zájmy „své“ Francie.

 

Velká Británie – premiér Lloyd George – idea politiky rovnováhy sil.

 

Hlavní bod – mírová smlouva s Německem.

Podepsána 28.6.1919.

1.       ustanovení územní: odstoupit Alsasko-Lotrinsko Francii, západní Prusko a Poznaňsko Polsku, Hlučínsko Československu  a muselo uznat existenci ČSR, Polska a nezávislost Rakouska – celkem Německo ztratilo 13% svého území s 6,4 milióny obyvatel.

2.     ustanovení vojenská: zrušení všeobecné branné povinnosti, rozpuštění armády, omezení na 100 000 mužů, zákaz leteckých sil a těžkých a moderních zbraní, válečné loďstvo spojencům, kolem Rýna demilitarizované pásmo-široké 50 km

3.     ustanovení hospodářská: dohodnuty částečně podmínky pro způsob splácení reparací

 

V rámci mírové konference podepsány další smlouvy s poraženými státy = versailleský systém..

V rámci tohoto systému Malá dohoda (ČSR,Jugoslávie, Rumunsko)

 

Proti versailleskému systému odpor trijího druhu:

1.       – poražené země – hledání nějaké přitažlivé cesty = přitažlivé hnutí bojový necionalismus. Položeny základy Musolliniho fašistické strany a Nacionálně socialistické dělnické strany v Německu.

2.     – koloniální svět – vymanit se z koloniální závislosti, osvobozenecký boj (revoluce v Turecku, porážka Anglie v Afganistánu, vyhlášení formální nezávislosti Egypta, povstání v Koreji proti Japoncům, lidová revoluce v Mongolsku, povstání v Indii ad.)

3.     – mezinárodní revoluční  dělnické hnutí – chtěli sebeurčení národů, socialistickou revoluci a diktaturu proletariátu

 

Tato stránka WWW je 33