I. světová válka

(1914 – 1918)

 

Trojspolek                                                                                      Dohoda

Německo,Rakousko-Uhersko, Itálie                 Anglie, Francie, Rusko

 

Příčina – 28.června 1914 – atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘ Este v Sarajevu (atentát provedli srbští studenti z organizace Černá ruka – Gavrila Princip).

28.července 1914 vyhlašuje Rakousko-Uhersko válku Srbsku a za několik dnů se konflikt rozšířil na celou Evropu a posléze na celý svět.

1.srpna 1914 – Německo vyhlásilo válku Rusku.

2.srpna 1914 – pruský vojenský sbor obsadil Lucembursko a belgická vláda dostala ultimatum o průchodu německých vojsk k francouzským hranicím. Belgie odmítla a žádá Anglii o pomoc.

3.srpna 1914 – Německo vyhlašuje válku Francii.

První měsíce – čtyři bojiště:

-         západní fronta – mezi Německem, Belgií a Francií, účast Angličanů

-         východní fronta – Německo a Rakousko-Uhersko proti Rusku

-         jižní fronta – likvidace srbské armády (Balkán)

-         severní fronta – Rakousko-Uhersko proti Polsku

 

Celkem vyrovnané síly vedly k tzv. poziční válce nebo zákopové válce – vojska se zakopala-dráty, zátarasy  a podnikala vzájemné útoky = ohromná spotřeba válečného materiálu, ofromné ztráty lidí ( průměrný život důstojníka – 1 měsíc, voják – 6-8 týdnů), konec pohyblivé války. To nutilo mocnosti vyvodit důsledky ( vojenskostrategické, hospodářské a politické). Vycházeli z toho, že se válka prodlouží na několik let = rozšířit vlastní zbrojní průmysl, rozšířit nákupy válečného materiálu (zejména z USA), doplňovat armády čerstvými silami.

Dohodové státy přes počáteční neúspěchy potřebovaly získat oddech, shromáždit síly a prostředky k dlouhému boji, celkově mobilizovat celé národní hospodářství = důležité pro výsledek války.

V roce 1915 bylo jasné, že se o vítězství rozhodne na západní frontě a obě strany připravovaly ofenzivu. V rámci ofenzivy proběhly dvě bitvy. Bitva u Verdunu (přes 700 000 mrtvých) a bitva na řece Somma (1 300 000 mrtvých).

V Rusku proběhla velká ofenziva pod vedením gen. Brusilova – posunutí fronty na západ.

Válka na moři

Námořní blokáda a ponorková válka měly zamezit Anglii styk se zámořskými spoji (především s USA) – torpédování každé lodi kolem Anglie a Irska. V roce 1917 Němci potopili americkou loď Lusitánii = USA vypověděly Německu válku – vstup USA do války – první zasáhlo americké námořnictvo (vítězství v Atlantiku), pak účast amerických jednotek.

Na východní frontě – říjnová revoluce v Rusku – dekret o míru – snaha ukončit válku na východě – jednání – 1918 brestlitevský mír.

   Příprava ke generální ofenzivě Dohody. Začátek (60 000 zajatých Němců – rozsáhlý útok v prostoru ardenského lesa – ústup Němců – jednání o příměří = 11.11.1918 Němci podepsali ve Versailles kapitulaci = I. světová válka skončila.

 

Výsledky:

-         nové zbraně – kulomety, dělostřelectvo(Tlustá Berta), letectvo, balóny, tanky, bojové plyny ( u města Yper)

-         10 miliónů padlých

-         20 miliónů zraněných a zmrzačených

-         30 miliónů zahynulo hladem, podvýživou a nemocemi

-         celková škoda – 338 miliard dolarů

-         USA se staly z dlužníka Evropy (4,5 miliardy dolarů) věřitelem Evropy (9,5 miliardy dolarů) = 1. velmoc světa

-         rozpad Rakouska-Uherska – vznik nástupnických států – i ČSR

-         říjnová revoluce v Rusku – vítězství bolševiků – první socialistický stát

 

Tato stránka WWW je 34