Občanská válka v USA

(Sever  x  Jihu)

 

Narůstání rozporů mezi kapitelismem a otrokářstvím v 60. letech 19 . stol.

S tím souviselo přistěhovalectví ( v letech 1820 – 1860 přes 5 miliónů lidí ) = kolonizace země – osidlování Západu.

 

Sever                                                         Jih

nerostné bohatství                                       řídké osídlení

rozvoj průmyslu                                          zemědělství – bavlna

farmy – bezplatné přidělování půdy              otrokářství

zrušeno otroctví                                          vzpoury otroků – John Brown

Politická sféra:

Demokratická strana – prestiž mezi širokými vrstvami a na jihu . Časem se přeměňovala ve strau otrokářů.

 

Abolicionisté – žádali úplné odstranění otroctví v Unii, podporu měli v průmyslovém Severu. Podporovali je i významné osobnosti – Henry W. Longfellow, Harriet Beecher-Stoweová ad.

 

Republikánská strana – chtěla zachovat stát jak je, ale pouze omezení otroctví na dosavadní území. Podporovali ji – buržoazie a farmáři.

 

V roce 1860 zvítězili republikáni v prezidentských volbách = Abraham Lincoln ( obchodní příručí, dřevorubec, lodník na Mississippi, obchodník, pošmistr, advokát, poslanec , prezident). Zastánce zrušení otroctví – proti Jih ( v čele Jižní Karolína) – odtržení od Unie.

4.2.1861 – vyhlášení Konfederace v čele s prezidentem Jeffersonem Davisem.

12.4.1861 – konfederovaní zahájili palbu na pevnost Sumter u vjezdu do přístavu Charleston v Jižní Karolíně = začátek občanské války.

 

Unie                                                           Konfederace

Převaha ekonomická                                              

24 států                                                     11 států

22 miliónů obyvatel                                               9 milionů obyvatel (z toho 3,5 milionů

                                                                  otroků)

2 898 000 vojáků                                       1 300 000 vojáků

gen. Grant                                                   gen. Lee

 

Občanská válka ( 1861 – 1865 ) – 2 fáze:

V první fázi(duben 1861 – červenec 1863) se projevila liknavost Severu, první porážky. Na Severu rozvoj zbrojního průmyslu. V roce 1863 vojska generála Granta kontrolovala celý tok Mississippi a po bitvě u Gettysburgu zlikvidovala ofenzivu gen. Leeho na Sever.

A. Lincoln zrušil otroctví a přijal Homestead Ack = právo každého občana na 160 akrů volné půdy na Západě.

Ve druhé fázi (červenec 1863 – duben 1865) došlok náboru černochů do armády ( téměř 1/2miliónů). Beznadějný, ale tvrdošíjný odpor otrokářů. Porážka Leeovy armády a jeho kapitulace u Appamatoxu v dubnu 1865.

Poslední zoufalý čin Jihu – 14.4.1865 – zavraždění A. Lincolna ve Fordově divadle ve Washingtonu.

 

Výsledky:

-         zahynulo  3/4 miiónu Američanů

-         odstraněno plantážnické otrokářství – vývoj kapitalismu v zemědělství

-         zrušení otroctví – otroci svobodní, ale bez půdy a zaměstnání

-         jednotný národní trh

-         obnova jednoty USA

 

Následovalo období rekonstrukce – 12 let (1865-1877), které můžeme označit jako druhou revoluci a je možné mluvit o buržoázní demokratické revoluci v USA jako o ukončené. To vytvořilo podmínky pro mimořádně rychlý a mohutný nástup k přeměně USA z agrárně průmyslové země v průmyslovou velmoc.

 

Tato stránka WWW je 35