Sjednocení Německa

 

1858 – nástup prince Viléma – jednání o budoucnosti Něměckého spolku a německého národa.

1861 – Vilém I. Králem – podporují ho junkeři (velkostatkáři) – nástup Otto von Bismarcka. Prusko – nejmocnější stát – z jeho síly obava.

1861 – Prusko + Rakouúkh x Dánsku o nadvládu nad Hoštýnskem a Šlesvickem – vítězství Pruska.

1866 – Rakousko-pruská válka (snaha Rakouska vyřadit Prusko). 3.7.1866 – bitva u Hradce Králové (jehlovky) – vítězství Pruska (Bismarck přesvědčil Viléma, aby s Rakouskem uzavřel mír s tím, že Rakousko se zřekne účasti na sjednocení Německa). – rozpuštění Německého spolku a vznik Severoněmeckého spolku v čele s Pruskem.

1870-1871- prusko-francouzská válka (obavy Francie ze sjednocení Německa).Porážka Francie a Napoleona III. – válečná daň 5 miliard franků a odevzdání Alsaska a části Lotrinska.      

 18.1.1871 – byla na zámku Versailles vyhlášena německá říše a císařem se stal Vilém I.

Bismarck sjednotil říši „krví a železem“ = vojenskou silou = sjednocení shora silným státem.

1888 – nástup mladého Viléma II.- příprava zahraničních výbojů x Bismarck- byl pro diplomatická jednání = odstoupil.

 

 

Tato stránka WWW je 38