Vznik Spojených států Amerických

(boj anglických osad za nezávislost)

 

Severní Amerika v popředí zájmu Anglie a Francie.

V Evropě průmyslová revoluce = nové trhy na nové výrobky.

1765 – britdký parlament – zákon o kolkovném (zdanění všech tiskovin v osadách i karet a hracích kostek) – silný odpor – bojkot dováženého zboží z Anglie – zákon odvolán, ale parlament příjímá (1766) výslovný zákon – schvaloval kdykoli cokoli i pro zámořská území – živelná nespokojenost přešla v organizovaný odpor a bojkot angl. Zboží – střety mezi vojskem a civilisty.

16.12.1773 – pronikli povsralci na lodi Východoindické společnosti v Bostonu a vyházeli náklad do moře (především čaj) = „bostonské pití čaje.“Organizování ozbrojených oddílů osadníků – milice.

1775 – počátek války – Massachusetts .

Střet angl. Armády a farmářské milice u  Lexingtonu a Concordu – porážka Britů (ustoupili do Bostonu – obklíčeni a opouští město po moři).

10.5.1775 – II. Kontinentální kongres ve Filadelfii – jmenoval vrchního velitele milic (George Washington) a přijal petici, která nabízela Jiřímu III. Kompromis a smíření. Jiří III. Proti jakémukoli jednání s povstalci.

 4.července 1776 – zveřejněno Prohlášení nezávislosti (Thomas Jefferson)

 Obranný boj se změnil v revoluci, která usilovala o vytvoření vlády odpovídající zájmům společnosti. Kolonie se přeměnily v samostatné státy, které vytvořily unii Spojených států Amerických.

Další boje.

1777 – obklíčení angl. Armády u Saratogy – vzdali se.

1781 – se vzdali obklíčení Angličané u Yorktownu.

30.11.1782 – uznala Velká Británie nezávislost USA.

2.7.1788 – schválen návrh ústavy (oficiálně byla vyhlášena 4.3.1789)

Nejvyšší orgán – Kongres – dvě komory – Horní sněmovna (senát) a Dolní sněmovna (reprezentantů).

6.4.1789 – George Washington – první prezident USA.

 

Tato stránka WWW je 39