Napoleonské války

 

V říjnu 1795 připravili příznivci krále (roajalisté) povstání a Paříž byla bezmocná – republiku zachránil Napoleon Bonaparte, který dal do povstalců střílet z děl.

Vlády se ujímá direktorium.

Sociální a hospodářské problémy, jakobíni vítězí ve volbách – chtěli opět mobilizovat lid – hledá se silná osobnost = Napoleon Bonaparte – ten přijímá a 9.11.1799 uskutečnil státní převrat – rozehnal poslance, sesadil direktorium a moc svěřil do rukou tří konzulů, z nichž prvním byl on.

Tímto převratem datujeme definitivní konec francouzské buržoázní revoluce.

-         likvidace lupičských band

-         nová úsrava – soustřeďovala moc do rukou prvního konzula (na 10 let ustaven Napoleon) = vojenská diktatura

-         vojenská vítězství  - porážka Rakouska, přechod Alp a obsazení severoitalských měst

-         1801 – kapitulace Francouzů v Egytpě

-         1802 – podepsán mír s Anglií

-         likvidace domácích odpůrců

-         uzavření náboženského smíru s církví

-         založil Čestnou legii (vyznamenání)

-         1804 – vydal občanský zákoník – zrušil feudální aristokracii, osobní svoboda, rovnost před zákonem, svoboda práce – pracovní knížky, chléb vždy laciný

-         1804 – Napoleon prohlášen císařem – vyhlášení monarchie

Válka s Anglií = španělsko-francouzská eskadra zničena 1805 admirálem Nelsonem v bitvě u Trafalgaru = Anglie se stala absolutní vládkyní moří.

Napoleon překročil Rýn a rakouská armáda kapitulovala u Ulmu (15.10.1805). Tažení skončil vítězstvím nad rusko-rakouským vojskem v bitvě u Slavkova (1805 – bitva tří císařů).

Obklopil se novými monarchiemi a na místo králů jmenoval své příbuzné nebo sebe.

Do roku 1812 byla jeho říše na vrcholu moci a ovládala téměř celou Evropu. 

   24.6.1812 přešla francouzská armáda do útoku proti Rusku (Francie 600 000 mužů, Rusko 180 000 mužů).

Ruská armáda – ústup – jmenování M.I.Kutuzova.

7.9.1812 – bitva u Borodina – ústup Rusů, Kutuzov se vzdává Moskvy – požár Moskvy – ústup Napoleona. Po cestě napadán oddíly Denise Davidova. =  vlastenecká válka.

Neúspěch v Rusku – rozpoutání celoevropského protinapoleonského boje = říjen 1813 – bitva u Lipska (bitva národů) (Napoleon 160 000 mužů, spojenci 320 000 mužů) – 30.3.1814  kapitulovala Paříž a 6.4.1814 se vzdal Napoleon trůnu – několik dní nato odjel na ostrov Elbu do vyhnanství.

   1815 – Vídeňský kongres – vrátit Evropu do starých pořádků.

26.2.1815 – uprchl Napoleon z Elby a po triunfálním pochodu dospěl do Paříže. Evropa proti němu = bitva u Waterloo – definitivní porážka Napoleona.

22.6.1815 – po stodenním císařství abdikoval císař podruhé.

Byl převezen na ostrov sv. Heleny, kde 5.5.1821  zemřel ve věku 52 let.

 

Tato stránka WWW je 40