Anglická buržoázní revoluce

 

Anglie – Jakub I. – Stuartovci

1625 – nástup Karla I. – přiostření rozporů mezi buržoazií a panovníkem = svévolné vybírání daní, vymáhal nucené půjčky, kdo odmítl – vězení.

1628 – velká vlna odporu v parlamentu („petice práv“)

Karel parlament rozpustil a zahájil svoji osobní vládu. Nebyly peníze = vybírání daní vázáno na souhlas parlamentu – Karel hledá mimořádné zdroje příjmů:

-         udílení obchodních a výrobních monopolů  - zdražení surovin i předmětů

-         obnovení feudálních poplatků

-         zvláštní lodní daň

-         zásahy dopravomoci soudů

Rostla nespokojenost s jeho vládou.

Ostré rozpory v oblasti náboženské – státní anglikánská církev x puritáni (čistí)

Zahraniční politika – anglická okupace Irska, chtěl upevnit moc i ve Skotsku. Potřeboval peníze na žoldnéřskou armádu – svolává parlament – duben 1640, aby schválil nové daně – odmítnutí – Karel po 14 dnech parlament rozpustil („krátký parlament“).

Listopad 1640 svolává znovu parlament, který pak pracoval až do roku 1653 („dlouhý parlament“).

Karel se rozhodl vyřešit věc násilím a dal rozkaz k zatčení předáků parlamentu. Ti se uchýlili pod ochranu londýnského lidu. Karel opustil Londýn a v severní Anglii začal sbírat vojsko x parlamentu – období občanské války (1642-1648).

První úspěchy král. Vojska (Rupert – syn Fridricha Falckého).

Parlament odkázán na hotovosti jednotlivých hrabsrví – nejsilnější jednotky postavil Oliver Cromwell. Založil armádu nového typu- vytvořil z východoanglických zemanských, selských a měšťanských synů dobrovolnickou jízdu – předčila král. Jednotky kázní a schopností manévrovací. Dobrovolníci, vojáci si volili své zástupce na vojenské porady.

2.7.1644 – bitva u Marston Mooru – vítězství Cromwella

14.7.1645 – bitva u Naseby – porážka královského vojska – v květnu 1646 se Karel I. vzdal Skotům. Koncem roku 1647 uprchl a zahájil nový boj x parlamentu.

1647 – parlament přijal Dohodu lidu – monarchie zrušena.

Karel opět zajat a 30 1. 1649 po krátkém veřejném soudním řízení – odsouzen a popraven jako „tyran, zrádce a nepřítel lidu.“

Parlament vyhlásil republiku (1649-1653).

Levelleři – lidé- bytosti sobě rovné – rozšíření volebního práva na všechny nezávislé muže – potlačeni.

Diggeři – kopáči  - rozdělení statkářské půdy chudině a společné obdělávání půdy – násilně potlačeni.

Srpen 1649 – Cromwell x Irsku – obsazení Irska

1650-1651 – spojil Skotsko s Anglií a v roce 1654 došlo k vyhlášení Spojeného království.

Problémy s parlamentem – Cromwell rozhání parlament a do popředí státu skupina důstojníků, kteří soudili, že Anglie potřebuje silnou osobnost = 1653 Cromwell jmenován lordem protektorem a byla přijata nová ústava.

Dostal se do střetu s novým parlamentem a opět ho rozehnal a zahájil otevřenou osobní diktaturu.

Zahraniční politika: postup x Nizozemí – r. 1651 Zákon o plavbě (Navigation Act) – válka Anglie x Nizozemí – r. 1654 – porážka nizozemského loďstva.

Poslední rok svého života vládl izolovaně. V září 1658 umírá. Proti jeho synovi Richardovi opozice – odstupuje a na trůn se vrací Stuartovci – Karel II.