Zámořské objevy

 

Příčiny:

-         hospodářské poměry = nedostatek drahých kovů (odplývaly jako protihodnota za dovážené orientální zboží (pepř, skořice, zázvor, muškát, aloe, ambra, jižní ovoce ad.)

Šlechta si ukrývala zlato a stříbro do svých pokladnic. Doly tuto spotřebu nemohly nahradit

-         invaze Turků do Malé Asie a na Balkán – přeťala dosavadní obchodní cesty mezi

Evropou a Východem (zvýšení obchodních nákladů, zvyšování rizika pro kupecké karavany, zvýšení cen zboží)

-         zprávy o nezměrném bohatství na Východě (14. stol. – Marco Polo)

-         rozvoj techniky a přírodních věd = kulatost Země, zdokonalení kompasu, nové mapy, dokonalejší lodě (galéry, karavely)

-         objevitelské plavby – důvody ekonomické, objevitelské snahy druhotné

Největší podíl na objevných plavbách – Portugalsko a Španělsko.

Portugalci:

Plavby kolem afrického pobřeží (severní Afrika) = podél pobřeží – loupení, kořistění = portugalská koloniální soustava.

Významná postava – princ Jindřich zvaný Mořeplavec.

1487 – Bartolomeo Dias – dostal se až na jih Afriky.

S nimi Španělé.

Kryštof Kolumbus – pocházel z Janova (Portugalci jej odmítli – nabídl se Šlanělsku – Isabela).

3 lodě /Santa Maria, Pinta, Nina) – plavba začala  3. srpna 1492 – 12. října 1492 přistál u ostrůvku, který nazval Salvador, pak Kuba, Haiti, na pevninu se nedostal, vrátil se až v březnu 1493.

Jeho další výpravy – 1493-1495 – Malé Antily, 1498 – ústí Orinoka, 1502-1504 – pobřeží Panamy.

Nebyl přímý zisk, ale ukázala se možnost plavby na západ.

Amerigo Vespucci – 1497-1503 – dostal se ke kontinentu – sám jej nazval Nový svět – později pojmenován podle něho – Amerika.

Fernando de Magalhaes – 1519 – obeplul svět, sám byl zabit domorodci na Filipínách – vrátila se 1 loď z 5 v roce 1522.

Jako druhý obeplul svět v letech 1577-1580 anglický kapitán a pirát Francis Drake.

Vasco de Gama – 1497-1498 –jako první obeplul Afriku.

 

Význam:

 

-         zpřístupnění nových končin a poznatky o nich

-         potvrzení vědeckých tezí (kulatost Země)

-         hospodářské, kulturní a politické těžiště Evropy se přesunulo k pobřeží Atlantického oceánu (Španělsko,Portugalsko)

-         nové plodiny: brambory, kukuřice, boby, rajská jablíčka, tabák, ananas ad.

První zmínka o bramborách v Čechách je z roku 1618, venkov k nim neměl důvěru, začaly se více pěstovat po hladomoru v roce 1772. Pojmenování z názvu země Braniborsko, odkud se k nám rozšířily – říkalo se jim „zemní ovoce.“

 

Tato stránka WWW je 43