Řecko – perské války

 

*  547 př.n.l. – perský král Kýros si podmanil i řecká města na západním pobřeží Malé Asie

*  513/512 král Dáreios si chtěl podmanit Skyty, ale ovládl pouze území Thrákáie s řadou řeckých měst

*  499 – povstání maloasijských Řeků x Persii – po počátečních úspěších Řekové poraženi (z Řecka pouze symbolická pomoc 20 lodí z Athén  5 z Eretrie) = záminka pro Peršany k útoku x Řecku

*  490 př.n.l. – bitva u Marathónu – porážka Peršanů (posel běžel do Athén, aby oznámil vítězství – marathónský běh)

*  V Athénách – Themistoklés prosadil výstavbu loďstva – 200 lodí

*  480 př.n.l. – bitva u Thermopyl – 2. perská výprava po souši, vedl ji Xerxesp

     *      porážka spartského krále Léonida („Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.“)

     *      Peršané postoupili a dobyli Athény

*  480 př.n.l. – bitva u Salamíny – porážka Peršanů na moři

*  479 př.n.l. – bitva u Plataje – konečné vítězství Řeků

*  478/477 př.n.l. – athénský námořní spolek – hospodářský rozmach, posílení vojenské moci

*  Perikles (443-429) – nejvyšší úředník a nejvyšší vojenský velitel v Athénách – hájil zájmy řemeslníků, obchodníků a nemajetných občanů

*      prosazoval pevnou státní moc = jednota všech svobodných občanů i nemajetných

*      chtěl zmírnit rozpory mezi bohatými a nemajetnými = dostatek pracovních příležitostí a zasahování do řízení státu = dovršení athénské demokracie

*      za něho i výstavba Athén – Akropolis, Pantheón (chrám bohyně Athény) a chrám boha moří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz