Peloponéská válka

 

*  Mocenský vzestup Athén x nedůvěra poloponéského spolku + Boiótie v čele s Thébami

*  446-44 př.n.l. – Athény a Sparta uzavřely mír na 30 let, ale koncem 30.let se vztahy Athén ke Korintu a Megaře vyhrotily

*  Sparta sama o konflikt nestála, ale pod tlakem spojenců vyhlásila Athénám válku

 

Peloponéská válka (431 – 404 př.n.l.)

 

Athény                                                                 Sparta

námořní spolek                                                     peloponéský spolek

námořní loďstvo                                                    pěchota

300 válečných lodí                                               40 000 těžkooděnců

 

*  Periklova strategie – loďstvo, ale do Athén zavlečen mor a na něj Perikles umírá.

*  dlouhé nerozhodné boje, 421 uzavřen mír, ale obnovení bojů.

*  415-413 př.n.l. – výprava Athén na Sicílii – neuspěli – převahu získávali odpůrci Athén + finanční pomoc perského krále = zájem na oslabení Athén.

*  rozhodující porážka athénského loďstva v bitvě u Aigospotamoi (Kozí říčky) v Helléspontu a r. 404 Athény kapitulovaly – porážka = zánik athénského   spolku – v Athénách Sparťané dosadili oligarchickou vládu, která byla pro svou krutost zvána – vláda 30 tyranů

* záhy se podařilo Athénám obnovit demokratické zřízení.