Spartakovo povstání

 

Krize římské republiky – úbytek drobných zemědělců = oslabování římské armády, zchudlí rolníci-bezzemci nemohli vstoupit do vojska.

133 př.n.l. – Tiberius Gracchus – zákon o výměře půdy – proti boháčům, byl tribun lidu a když chtěl kandidovat podruhé byl zabit.

123 př.n.l. – Gaius Gracchus – navázal na bratra a byl také zabit.

V Římě dva tábory:

*  Optimáni (optimus-nejlepší) – stoupenci neomezené moci senátu a odpůrci změn.

*  Populáři (popularis-lidový) – vycházeli z tradice bratří Gracchů a usilovali o umírněné reformy.

*  mezi nimi boje v Římě.

Války Říma:

*  porazil je Gaius Marius

*  90-88 válka s italskými spojenci = všichni svobodní obyvatelé Itálie se stali římskými občany

*  občanská válka – vítěz Sulla – užíval titul diktátor (proskripce  = protivníci napsáni na seznamy a každý je mohl zabít)  

*  do vojska se brali i bezzemci – za plat (žold) – žoldnéřské vojsko.

*  otroci – těžký život (věc mluvící)

*  gladiátoři – nejznámější škola v Kapui.

 

Spartakovo povstání

*  gladiátoři v čele se Spartakem uprchli s Kapui

*  byli stíháni římským vojskem – uchýlili se va Vesuv

*  z Vesuvu se dostali po nepřístupné stěně a táhli na sever

*  k nim se přidávali další otroci i chudí zemědělci a v bitvě u Mutini bylo římské vojsko poraženo

*  otroci se vrátili na jih a chtěli na Sicílii

*  měli být přeplaveni piráty – to nevyšlo a bouře jim rozbila vory

*  tam je dohnalo římské vojsko vedené Crassem

*  na jihu Itálie došlo k poslední bitvě, kde byl Spartakus poražen a zabit a na 6 000 otroků bylo ukřižováno na cestě z Kapui do Říma.