Egypt

 

*  Nil - Egypt  nazýván „darem Nilu“

*  teplé a suché podnebí, pravidelné záplavy – voda přinášela strženou prsť se zbytky organických látek = zúrodňování půdy = závlahové hospodářství.

*  Horní a Dolní Egypt – sjednocení – dlouhý a složitý proces – vybudování hlavního města Memfis.

Složení obyvatelstva:

*      panovník – považován za boha, jako bůh uctíván, jediný žijící bůh na zemi

*      kněží – upevňovali víru v panovníka

*      úředníci – Egypt rozdělen na 42 kraje – v čele úředník

*      který dozíral na vybírání daní

*      na udržování zavlažovacích zařízení

*      zajišťoval pracovníky pro státní stavby

*      měl pravomoc soudní ( pomocníci – nižší úředníci, písaři, dozorci, výběrčí daní)

*      vojáci – velitelé patřili k vládnoucím vrstvám, zabezpečovali klid v zemi a ochranu státu proti útokům vnějších nepřátel (panovníci vedli i výbojné války)

*      zemědělci a řemeslníci – žili spolu ve vesnických občinách, zemědělci odváděli část úrody do státních sýpek, udržovali zavlažovací zařízení, uvolňovali určitý počet dělníků na státní stavby

*      řemeslníci – vyráběli vše, co potřebovali zemědělci, výrobky směňovali za potraviny – hospodářství směnné

*      otroci

*  kultura a umění na vysoké úrovni, písmo hieroglyfické (rozluštil – Champollion), věda, stavebnictví.