Lucemburkové

 

Jan Lucemburský (131O-1346)

*  syn nového římského císaře Jindřicha VII.

*  jako 14 letý se oženil s Eliškou Přemyslovnou (18 let) a získal podporu šlechty

*  1310 podnikl Jan rychlý pochod do Čech, zmocnil se Prahy a donutil Jindřicha Korutanského k útěku ze země

*  Jan neznamenal obnovu silné moci, za jeho mladých let vládli jeho cizí rádci, později (za jeho nepřítomnosti) Eliška

*  zpočátku v konfliktech s velkou šlechtou, které musel po korunovaci potvrdit rozsáhlé svobody

*  Jan nucen přenechat vládu představitelům české a moravské šlechty a Elišce

*  nesnažil se zasahovat do správy země

*  na své výpravy do zahraničí potřeboval peníze a dával do zástavy královská města

*  1346 - zahynul za anglo-francouzské války v bitvě u Kresčaku

*  pochován v Lucembursku

Karel IV. (1346-1378)

*  vychováván ve Francii

*  1333 mu byla svěřena vláda Janem na 2 roky = titul markraběte moravského - vykoupil řadu královských měst

*  římský císař, král český

*  4x ženat

*      Blanka z Valois - fr. princezna (oběma bylo 7 let)

*      Anna Falcká - rozšíření státu o Horní Falc

*      Anna Svídnická/14 let/ - zisk části Slezska (matka následníka trůnu – Václava)

*      Alžběta Pomořanská - jediná korunována na římskou císařovnu, matka – Zikmunda

*  jeho vláda - obnova centralizované monarchie

*  vykoupil ze zástavy řadu hradů u měst (Hradec Králové, Písek, Křivoklát, Telč atd.)

*  upevňování a rozšiřování rodových držav

*  pojem "česká koruna" (Corona regni Bohemiae) název pro celé území = Země koruny české

*  1356 - Zlatá bula = český král první mezi kurfiřty

*  Praha - sídelní město českého království i centrem Svaté říše římské

*  likvidace loupeživých rytířů - kupci u nás v bezpečí (ungelt povinné vystavování zboží v Praze)

*  rozšiřováni a zvelebování Prahy

*      Nové Město

*      kamenný most (za původní Juditin)

*      chrám svatého Víta, Hladová zeď

*      1348 - Karlova univerzita - 1. ve střední Evropě

*      Karlštejn - korunovační klenoty

*  vzdělaný - hovořil 4 jazyky a napsal svůj životopis (Vitae Carovi)

*  těsně před smrtí rozdělil Karel svou říši:

*  Václav - měl vládnout v Čechách, Slezsku a ve větší části obou Lužic

*  Jan ve Zhořelecku

*  Zikmund - v Branibořích

*  Morava byla ponechána Karlovým synovcům - Joštovi a Prokopovi

Václav IV. (1378-1419)

*  nedokázal udržet rovnováhu sil uvnitř státu

*  neklidná mezinárodní situace (papežské schizma=dvojpapežství)

*  konflikt s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna = vyplenění jeho statků a poprava jeho zástupce Jana z Nepomuku, arcibiskup uprchl ze země

*  proti Václavovi i šlechta v čele s Jindřichem z Rožmberka = 1394 - zajetí Václava (vězněn v Králově Dvoře)

*  propuštěn za ústupky šlechtě, ale v r. 1402 opět zajat a uvězněn ve Vídni

*  v zemi občanská válka mezi přívrženci Václava a Zikmunda

*  vítězí Zikmund a Václav králem z milosti panstva a svých sourozenců

*  r. 1419 - Václav rozrušen událostmi v Praze (1. pražská defenestrace) - raněn mrtvicí a umírá

Zikmund (1436-1437)

*  boje o česko království – husitské hnutí

*  českým králem se stal v r.14 36 a v roce 1437 umírá