Středověká města

 

Zrychlení tempa rozvoje hospodářského života od pol. 12. stol kladlo  postupně stále větší nároky na centra sněny a řemeslné výroby = specializace řemesel ( kovář – podkovář, nožíř, mečíř, platnéř apod.) Vznik trhových osad – z nich pak města (Trhové Sviny).

Tři možnosti:

*  přímá návaznost na města antická ( Dunaj, jižní Francie, pobřeží Pyrenejí)

*  z významných řemeslnických a obchodních osad , které se nalézaly pod většími a důležitými hrady

*   „na zeleném drnu“ – neosídlrné místo ( České Budějovice 1265)

Do roku 1253 doloženo 20 měst, za vlády přemysla Otakara II. přes 50. Jejich založení řídil lokátor.Malá města měla rozlohu 20 ha, velkoměsta víc jak 50 ha.

 

Typy měst:

Královská  - založena králem:

*  královské komory ( Praha – vlastnil je král)

*  věnná – dostávala je královna věnem (Hradec Králové, Dvůr Králové, Mělník)

*  horní – kde se těžily drahé kovy ( Kutná Hora, Strříbro, Rudolfov, Písek, Jihlava)

Poddanská

*  zakládala šlechta (Český Krumlov, Třeboň, Nové Hrady ad.)

*  a klášterní zakládala církev (Milevsko, Vyšší Brod, Zlatá Koruna)

 

Tábor – atypické založení

 

Městská práva (privilegia): 

*  právo městského znaku

*  právo hradební

*  právo mílové – v okolí 1 míle   ( l3,3 km) se nesměl usadit  konkurenční  řemeslník

*  právo várečné – právo vařit pivo

*  právo pořádat trhy

*  právo hrdelní – ve městě byl kat

*  právo městské samosprávy

*  právo osovní svobody

 

Obyvatelstvo:

 

Města měla asi okolo 3 000 obyvatel, málokterá l0 000.

 

*  měšťané     - patriciát, konšelé

*  řemeslníci – vytvářeli cechy – sdružení výrobců jednoho řemesla – organizace výroby,jenotné ceny  -  mistr, tovaryš, učeň

*  chudina – sluhové, učni, žebráci ad.

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz