Úklady rybníkářů proti Petru  Vokovi z Rožmberka

(1569)

 

Březan V.: Životy posledních Rožmberků, Praha 1985, s. 410-411 (zkráceno).

 

   Toho roku pan Petr Vok některé zločince, jmenovitě Vaňka Bezpalcího, rybníkáře, a Vaňka z Řemičova s nějakou neřestí Voršilou příjmím Kostkou u města Soběslavě popraviti dal. Za tou příčinou jiní rybníkáři, že jim jejich dobré tovaryše hrom panský zutráceti dal, původem nejvíce nějakého Vondry Boráka z Pořizan, hejtmana rybníkářského, dělavše rybník na panství netolickém u Hrbova, konjugací, piksu neb spuntování, přísahou se ve spolek zavázavše, jonáků padesáte proti pánu, že ho zabijí, učinili. Z té příčiny, aby ve svém lotrovským (avšak oni mínivše pořádném) předsevzetí se ohlásili, odpovědní listy sepsati, pohrůžky pánu činíce, dali.  A ty k sobě Burák předepsaný, Pavel Děcko, Jan Lonč mladý a Vondra Plástovský přijímavše, na silnicích metali. Tak řeč šla, že Burák na pána sám třicátý a Vašek sám osmnáctý pacholek, našedše k tomu zlému předsevzetí tovaryše, stávali. Místa pak, kde úklady a stavuňky na pána mívali, byla tato: za Sedlčany v struhách osm lotrů, z nich pět pastýřů a tři rybníkáři, byli s osmi ručnicemi stávali; však tu jeden z nich je rozpáčil, chváliv pána, že jest dobrý, a oni proto sotva se ukrotiti davše, zabíti ho chtěli…Burák s jinými padouchy na pána vstával nejprve na Vožnici, též v tom místě podruhé a potřetí, když pán jeti ráčil od Želče k Bechyni. I tem odpovědníci páně na pána čekávali v lese za Bechyní a umínili tu pána zastřeliti…Týž mordýři na rozličných místech odpravováni, na Táboře, Bechyni, Vintrberce, Soběslavi, Bosňanech, Třeboni etc.; hlavami jejich pan Petr Vok jednu truhlici naplnil…

 

Tato stránka WWW je 61