Novohradský urbář

(1599)

 

Základní povinnosti poddaných byly zapisovány do urbářů.

 

 Orig. SOA Třeboň, Historický archív Nové Hrady, sign. 2309/3, fol. 183.

 

Rychtářství pořešínské – v e s    P o ř e š í n

 

Marek Prokš

Platí ze tří čtvrtí gruntu ouroku svatojiřského 42 groše míš.; ouroku svatohavelského 42 gr. Míš.; desátků ovsa 7,5; slepic 7,5; vajec 7,5 kopy; roboty 10 dní; podřevnýho ¾ dne; šacuňku k berni 69 kop míš.

 

Vondra Volencí

Platí z půllánu gruntu svatojiřského 34 groše míš.; ouroku svatohavelského 34 groše míš.; desátků ovsa 5; slepic 5; vajec 5 kop; roboty žetí 2 dni; podřevnýho ½ dne; šacuňku k berni z 64 kop. míš.

 

Jan Rychtář

Platí z půllánu ouroku svatojiřského 42 groše míš.; ouroku svatohavelského 42 groše míš.; desátků ovsa 5; slepic 5; vajec 5 kop; roboty žetí 2 dni; podřevnýho ½ dne, šacuňku  k berni z 49 kop míš.

 

Blažej Šimák

Platí z půllánu ouroku svatojiřského 36 grošů míš.; ouroku svatohavelského 36 grošů míš.; desátků ovsa 5; slepic 5; vajec 5 kop; roboty žetí 7 dní; podřevnýho ½  dne; šacuˇku k berni z 58 kop míš.

 

Tato stránka WWW je 62