Řádění pasovského vojska na jihu Čech

(1611)

 

Orig. V SOA Třeboň, Historica Třeboň, č.6193.

 

1611, 6. 2. – Tučapy

Václav Špulíř z Jiter Petru Vokovi z Rožmberka

Vaší milosti službu svou vždyckny povlovnou vzkazuji, vysoce urozený pane, pane mně milostivý. Zdraví a jiného všeho dobrýho Vaší Milosti od pána boha žádám a věrně rád přeji. Při tom Vaší Milosti zprávu činím, že jest mi včerejšího zpráva dána od jednoho pána Lipovského, kterémž tu přijel z Prahy, že by nemalej počet lidu do dvou tisíc jízdy a do šesti tisíc lidu pěšího již v Praze na hotovu byl a víceji, že ještě vždy verbují. A zří se, že taky na pomoc drahný počet několik tisíc k zemi tyto český táhne, kterýchž že v brzkejch dnech v Praze jich očekávají.O Jeho Milosti králi uherským tak slyšeti, že tady ráčí s velikejm počtem lidu Království českému na pomoc přijeti a tu ten lid, kterej se v Budějovicích a v Táboře položil, že chtí z Království českého vyhnati. I obávajíc se, abych při takovým sjezdu obklíčen nebyl a o hrdlo nepřišel, Vaší Milosti poníženě a pokorně prosím, jak nejvejš prošeno bejti může, mi ty milosti uděliti ráčíte pro zachování hrdla mýho, manželky mý i dítek mých milostivě povoliti ráčíte, abych sobě mohl v Třeboni u někoho byt vobjednati a tu přes některém den tak nebezpečném a manželkou a s dítkami pobýti do vůle Vaší Milosti. A já Vaší Milosti jakožto starej a věrnej služebník do hrdla svýho ve všem sloužiti a skutkem toho s pomocí boží dokazovati chci. Od Vaší Milosti milostivý odpovědi žádám. S tím pán Bůh všemohoucí rač Vaší Milosti ve vší ochraně míti a ode všeho zlého uchovati.

Datum na Tučapech v Neděli po Památce Očišťování Panny Marie jinak Hromnic léta 1611.

Václav Špulíř z Jiter

 

Tato stránka WWW je 63