České stavovské povstání

(1618-1620)

 

Po událostech v Praze začala ofenzíva císařských armád do Čech (Buquoy, Dampierre)Mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi byla vojska generála Buquoye poražena (9.11.1618) nedaleko Lomnice nad Lužnicí.

Cit. Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, (ed. J.Janáček), Praha 1984, s. 97, zkráceno.

 

   Hrabě z Turnu, zvěděv o tom, hnul se s celým vojskem svým, okolo 14 000 silným, a táhl za ním přímo až do Veselého 8. dne listopadu. Bukvoj pak, dostav se s velikou nesnází s municí a střelbou svou k městu Kamenici pánů ze Vamberka, dvě míle od Budějovic, musil se tu pozdržeti, jedno aby lid jeho mu trochu povydechl, a druhé, aby sobě některé mosty zopraviti dal.

   A tak hrabě z Turnu skrze to obmeškání jeho dostihl ho 9. dne listopadu mezi Veselím a Lomnicí při jednom velkém rybníku, jejížto hráz Bukvoj osadil pěchotou nejvyššího Štandera a dvěma kornetami rejtarů. Kteréž, když generálové sehnali odtud z jakéhosi háje tříma kusy střelby, zatím okolo hodiny dvanácté na půl orloji svedli s Bukvojem a s jinými jeho nejvyššími tuhou bitvu polní, kteráž trvala plných pět hodin až do samé noci. V nížto pobili mu do 400 lidu (jiní kladou do 600) kromě těch, kteréž po lesích rozschované sedláci potom den ode dne vyslídili a beze vší milosti mordovali, přirození jim vyřezávajíce pro jejich předešlou chlípnost, kterouž s ženským pohlavím nezřízeně páchali…

   Naráno po té porážce, když nejvyšší přehlídali regimenty své, nemohli se 1 500 (jiní kladou 1 800) osob dočísti. Po straně pak naší, chtějí tomu někteří, že přes 25 jonáků (jiní přes 80) na place nezůstalo a okolo 36 (jiní poznamenávali 100) zraněno a 12 zajato, ale z vůdců onačejších žádný tu nezhynul…

 

Tato stránka WWW je 64