Seznam historických pramenů a literatury k maturitním otázkám z českých dějin

 

 1. Zpráva o Sámově říši (Fredegarova kronika)
 2. Život Metodějův
 3. Břetislavovy zákony
 4. Zlatá bula sicilská
 5. Založení Karlovy univerzity
 6.  

a)     Dekret kutnohorský

b)    Dopis Jana Husa z Kostnice

c)     4 pražské artikuly   

d)     Husitské manifesty

 1. Mírová organizace Jiřího z Poděbrad
 2. Úklady rybníkářů proti Petru Vokovi z Rožmberka
 3. Novohradský urbář
 4. Řádění pasovského vojska na jihu Čech
 5. České stavovské povstání
 6. Provolání k založení Národního muzea
 7.  

a)     Toleranční patent

b)    Patent o zrušení nevolnictví

 1.  

a)     Provolání Národního výboru československého o samostatnosti československého státu

b)    Martinská deklarace

 1. Hovory s T.G.M.
 2.  

a)     Z telegramu vyslance ČSR ve Velké Británii ministru zahr. Věcí ČSR

b)    Mnichovská smlouva

 1.  

a)     Abdikační dopis prezidenta ČSR E. Beneše

b)    Společné prohlášení vlád Německa a ČSR

 1. Telegram E. Beneše prezidentu USA F.D.Rooseveltovi
 2.  

a)     Situační zpráva č. 10

b)    Uzavření českých vysokých škol

c)     Stanovy Mezinárodního svazu studentstva

d)     Dohoda mezi prozatímní vládou ČSR a Velké Británie

e)     Dohoda mezi SSSR a ČSR

 1.  

a)     Výnos o vyhlášení výjimečného stavu

b)    Z výpovědi gestapáckého komisaře Jantura

c)     Báseň Bohunky Červenkové

 1.  

a)     Leták NV v Praze z 5.5.1945

b)    Vzpomínka Ladislava Valkouna z Pražského povstání

c)     Vysílání Čs. rozhlasu České Budějovice 9.5.1945

 1.  

a)     Košický vládní program

b)    Národnostní skladba před odsunem Němců

 1.  

a)     Z projevu L. Svobody

b)    Výzva akčního výboru Jihočeských elektráren prezidentu ČSR E. Benešovi

c)     Oznámení papíren Větřní o zastavení dodávky papíru

 1.  

a)     2 000 slov

b)    Všemu lidu ČSSR

 1. Zákon o rozpadu ČSFR

 

Tato stránka WWW je 67