MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU

1.   Sámova říše

Svět po II. světové válce

2.   Velká Morava

Výsledky II. světové války

3.   Počátky přemyslovského státu

Válečné události v letech 1943 – 1945

4.   Poslední Přemyslovci

Evropa v letech 1941 – 1943

5.     Lucemburkové

Evropa v letech 1939 – 1941

6.     Husitské hnutí

Vznik fašismu v Německu

7.     Jiří z Poděbrad

Světová hospodářská krize

8.     Jagellonci

Výsledky I. světové války

9.     Nástup Habsburků na český trůn

I. světová válka

10. Doba Rudolfa II.

Občanská válka v USA

11. České stavovské povstání

Třicetiletá válka

12. Národní obrození

Sjednocení Itálie

13. Osvícenský absolutismus

Sjednocení Německa

14. Vznik ČSR

Boj anglických osad za nezávislost – vznik USA

15. Upevňování demokracie v ČSR

Napoleonské války

16. Mnichov

Anglická buržoazní revoluce

17. Druhá republika

Reformace

18. Obsazení ČSR fašistickým Německem

Zámořské objevy

19. Češi v odboji

Křížové výpravy

20. Heydrichiáda

Řecko – perské války

21. Květnové povstání českého lidu

Peloponéská válka

22. ČSR v období 1945 – 1948

Spartakovo povstání

23. ČSR v únoru 1948

Egypt

24. Události v ČSR v letech 1968 – 1969

Starověké státy

25. Události roku 1989

Středověká města

 

 

Tato stránka WWW je 68