Jiří z Poděbrad

 

Změny v Čechách

*  veřejných věcech  rozhodovaly  vedle zemských sněmů i krajské  spolky šlechty a měst = landfrídy – v čele volení hejtmané

*  obyvatelstvo - dvojí  lid:

*  kališníci – Jiří z Poděbrad

*  katolíci – Oldřich z Rožmberka

*  148 – Jiří vojensky obsadil  Prahu  a  prohlásil, že  bude spravovat stát za nezletilého Ladislava Pohrobka

*  1452 – Jiří zvolen zemským správcem

*  1453 – Jiří ve Vídni - jednání s Ladislavem Pohrobkem – rozhovory dopadly příznivě a byla připravena korunovace (Jiří si odvážel i tajnou listinu, která mu zaručovala správcovství země na dalších 6  let)

*  28. října 1453 byl Ladislav korunován českým králem (Jiří ho přiměl, aby se učil česky a počeštil dvůr)

*  již zde rozvíjel Jiří své vlastní vladařské koncepce a stal se mocensky i majetkem po králi prvním mužem v zemi

*  skutečné i možné odpůrce získával tím, že jim napomáhal k výnosným místům a funkcím (např. Jindřich v Rožmberka se stal hejtmanem slezským, Jošt z Rožmberka biskupem vratislavským ap.)

*  mezi tím se Ladislav připravoval na svatbu s fr. princeznou Wajdalenou, ale 23. 11. 1457 umírá

*  Kandidáti na trůn:

*  císař Fridrich

*  polský král Kazimír

*  Albert Rakouský

*  Vilém Saský

*  fr. princ Karel

*  o Jiřím se zatím neuvažovalo, ale ten myslel svou kandidaturu vážně a s pomocí manželky Johany, jejího vlivného bratra Lva z Rožmitálu a arcibiskupa Rokycany získával penězi, sliby a dary příští voliče

*  27. 2. 1458 - zemský sněm

*  za 4 dny zvolil Jiřího z Poděbrad českým králem (korunován byl 7. 5. 14 58)

Zahraniční politika

*  koncepce a myšlenka mezinárodního mírového orgánu (tehdy x Turkům), ale pak projekt mírové unie či ligy

*  péče o zachování míru = jednotná mezinárodní organizace

*  členy by byly všechny křesťanské státy

*  hlavní orgány

*  stálý kongres se zákonodárnou pravomocí

*  mezi­národní soudní dvůr

*  nerealizováno - předběhlo to svou dobu.

*  mezi tím musí Jiří bojovat se vznikající domácí opozicí a dostáná se do konfliktu s Římem a musí čelit křížové výpravě, kterou v r. 1466 porazil

*  česká opozice - tzv. Zelenohorská jednota - byla poražena vojensky 1467/1468 - Jiří pánem země

*  do boje x Jiříkovi se zapojuje i jeho zeť Matyáš Korvín

*  po prvních vítězstvích je poražen (Korvín) a propuštěn za slib věrnosti, ten porušil a dochází k dalším bojům

*  nebylo vítěze, a tak se začalo v Římě uvažovat o smírném narovnání s Jiříkem a hledal se kompromis

*  než se našel, umírá Jiří z Poděbrad (22. 3. 1471) a zanechal české království ve stejném stavu vnitřní nejistoty v jakém bylo, když se ujímal vlády