Nástup Habsburků na český trůn

 

29. srpna 1526 byl zabit Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče.

Od roku 1515 existovaly úmluvy Jagellonců s Habsburky o vzájemném dědictví v podobném případě.

Ferdinand I. Habsburský ( 1526 – 1564)

„Na rozdíl od vtipné kaše krásy moc nepobral.“

Narodil se ve Španělsku (babička – Isabela Kastilská). Velmi přísná a tvrdá výchova – zájmy dynastické nad zájmy osobní.

Byl zvolen českými stavy (pouze) = prohlubování napětí mezi stavovskými obcemi.

1.1.1527- nový dvorský řád – narazil na odpor stavů jednotlivých zemí (omezování jejich práv a svobod):

1.       královský dvůr se povyšoval na politického činitele nadřazeného státním a zemským institucím

2.     nezávislost krále při obsazování dvorských úřadů

= český stavovský odboj (1546-1547) – válka v Německu – Ferdinand I. svolává hotovost a posílá ji do Německa (v rozporu se zemskými zákony) – stavové odmítli – otevřený odboj – Morava a Slezsko se distancují a český odboj se rozložil (jednotlivci potrestáni a též královská města, která ztratila svá privilegia)

Náboženská otázka – působení reformace – vystoupení Martina Luthera x církvi (1517) a jeho snaha o rehabilitaci J.Husa. Působení Tomáše Müntzera v Čechách = protireformace = perzekuce Jednoty bratrské a příchod jezuitského řádu do Čech.

 

Maxmilián II. (1564 – 1576)

Slíbil ústně ( ne písemně) respektovat náboženské svobody – další jednání – tomuto programu se říká česká konfese.

 

Rudolf II. ( 1576 – 1612 )

Římský císař a český král.

Rudolf x Matyáš = kompromis: Matyáš – správa Uher, Horních a Dolních Rakous a Moravy a byl uznán za příštího krále také v Čechách. Rudolf – ponechány formální vladařské tituly a přímá vláda nad českým královstvím, Slezskem a oběma Lužicemi.

1609 – Rudolfův majestát – dokument neuvěřitelně svobodomyslného obsahu, nejliberálnější zákon v Evropě. Zajišťoval náboženskou  svobodu.

 

Vpád pasovskýchdo Čech.

1610 – arcivévoda pasovský vybudoval armádu (4 žoldnéřské pluky – 10 000 mužů) a ty nabídl Rudolfovi x českým stavům. Nedostávali žold a bylo jim sděleno, že zaplatí Rudolf, ale že české stavy chtějí Rudolfa sesadit – obava o žold = vpád do Čech. Dostali se až k Praze, ale byli nuceni ustoupit (Petr Vok x nim).

 

12.4.1611 – stavové ne generálním sněmu sesazují Rudolfa z trůnu (ponechali mu tituly a Hrad jako doživotní výměnek).

23.5.1611 – Matyáš korunován českým králem.

20.1.1612 – umírá Rudolf II.

 

Tato stránka WWW je 9