Tyto stránky Vám připravují:

Ivo Samec

Václav Chochol

ve spolupráci s firmou ChalupaSoft s. r. n.

 

Dotazy, připomínky na adresu – chocholv@email.cz

 

Požadavky k seminární práci z dějepisu

 

Dokument

MATURITNÍ OTÁZKY – DĚJEPIS – 2005/2006

 

 

1

a)

Pravěk – základní pojmy, periodizace, neolitická revoluce, Keltové a Germáni na území ČR

 

 

 

b)

Výsledky 2. světové války a svět v letech 1945 – 1948

 

 

2

a)

Antické Řecko – vývoj řecké kultury a společnosti do 5. století př.n.l.; Sparta a Athény

Prezentace

 

 

b)

USA a SSSR v letech 1945 – 2005

 

 

3

a)

Řecko – perské války a úpadek klasického Řecka; Alexandr III. Makedonský

Prezentace

Prezentace

 

b)

Německo, Francie a Velká Británie v letech 1945 – 2005

 

 

4

a)

Římské impérium – vývoj kultury a společnosti do roku 61 př.n.l

 

 

 

b)

Afrika a Asie v letech 1945 – 2005

 

 

5

a)

Počátky  české státnosti – Sámova říše, Velkomoravská říše

 

 

 

b)

Izrael a oblast Perského zálivu v letech 1945 – 2005

Prezentace

Prezentace

6

a)

Počátky  české státnosti - Přemyslovský stát v 10. – 12. století

 

 

 

b)

Druhá světová válka – Příčiny a průběh v letech 1939 – 1941

 

 

7

a)

Poslední Přemyslovci – 1197 – 1306

 

 

 

b)

Průběh 1. světové války – evropská a mimoevropská bojiště

Prezentace

 

8

a)

Období bezvládí 1306 – 1310, nástup Lucemburků na český trůn – vláda Jana Lucemburského a Karla IV.

Prezentace

 

 

b)

Sjednocení Itálie a Německa v 19. století

Prezentace

 

9

a)

Krize středověké společnosti ve 14. století a počátky husitského hnutí  v Českém království – Husovi předchůdci

 

 

 

b)

Vznik ČSR

Prezentace

 

10

a)

Jan Hus – význam a dílo; České království za vlády Václava IV.

 

 

 

b)

Druhá světová válka – průběh v letech 1941 – 1945  na západní a východní frontě v Evropě

 

 

11

a)

České království po smrti Jana Husa a Husitské války – 1420 - 1436

 

 

 

b)

Vznik USA v 18. století a občanská válka v letech 1861 – 1865

 

 

12

a)

České království po husitských válkách; Jiří z Poděbrad – Král obojího lidu  

 

 

 

b)

Druhá světová válka – balkánské bojiště v letech 1941 – 1945; boje v Africe, Asii a Tichomoří

 

 

13

a)

Jagellonci na českém trůně – 1471 – 1526

 

 

 

b)

Nástup fašismu - Německo, Itálie a Japonsko v letech 1918 – 1939

 

 

14

a)

Habsburkové na českém trůně 1526 – 1618

 

 

 

b)

SSSR ( Rusko) v letech 1917 – 1939

 

 

15

a)

České stavovské povstání a jeho důsledky pro českou společnost –  1618 – 1627

 

 

 

b)

Napoleonské války a Vídeňský kongres

Prezentace

Prezentace

16

a)

Třicetiletá válka v Evropě 1618 – 1648

 

 

 

b)

Československo v letech 1918 – 1938

 

 

17

a)

Habsburkové na českém trůně v letech 1620 – 1790

Prezentace

 

 

b)

Příčiny a záminka 1. světové války

Prezentace

 

18

a)

České země v letech 1790 – 1848

Prezentace

 

 

b)

Zámořské objevy v 15. – 17. století

 

 

19

a)

České země v letech 1849 – 1918

Prezentace

 

 

b)

Křížové výpravy do Palestiny – 11. – 13. století

Prezentace

 

20

a)

Mnichov a Druhá republika

 

 

 

b)

Středověká města

 

 

21

a)

Starověký Egypt

 

 

 

b)

Protektorát Čechy a Morava

 

 

22

a)

Stěhování národů

 

 

 

b)

ČSR v letech 1945 – 1948

 

 

23

a)

Římské impérium – vývoj kultury a společnosti; vývoj republiky v letech 61. – 27. př.n.l. a císařství ( 27 př.n.l. – 476 n.l.)

 

 

 

b)

ČSR ( ČSSR) v letech 1948 – 1968

 

 

24

a)

Slované – charakteristika a první státní útvary v Evropě

 

 

 

b)

ČSSR ( ČSFR, ČR) – 1969 – 2005     

 

 

25

a)

Evropská místa konfliktu v letech 1945 – 2005

 

 

 

b)

Evropská reformace  v 16. století

 

 

26

a)

Výsledky 1. světové války – Versaillský systém

Prezentace

 

 

b)

Historie jako věda

 

 

27

a)

Mezopotámie – úsvit civilizací

 

 

 

b)

Evropa ve 20. a 30. letech 20. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další prezentace

 

 

 

 

7 divů světa

České divy

 

 

 

 

Mezopotámie, Egypt 

Moderní divy světa

 

 

 

 

Evropa 10. – 13. století

Pravěké výtvarné umění